Zdravstvena zaštita

Općina Viškovo ima Zdravstvenu stanicu Viškovo, privatnu ambulantu opće prakse i dvije ljekarne, dok je najbliža Opća bolnica u Rijeci. 

Strani posjetitelji nisu obvezni plaćati medicinske usluge ako zemlja njihovog porijekla ima potpisan Sporazum o zdravstvenim uslugama s Hrvatskom.

Osobama iz zemalja koje nisu potpisnice takvog sporazuma medicinske usluge naplatiti će se direktno, prema cjeniku.

Zdravstvena stanica Viškovo
Viškovo 15, 51216 Viškovo

 

ZDRAVSTVENA STANICA VIŠKOVO

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik:                      Vesna Vidas, dr. med.

Med. sestra:                Silva Kamber

Telefon:                      051/257 - 938

Adresa:                       Viškovo 15, 51216 Viškovo

Radno vrijeme:             parni datumi prijepodne

                                    neparni datumi poslijepodne

                                    subota 4. u mj. – ujutro

 

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

Liječnik:          dr. Jasminka Perić

Telefon:          051/ 257 - 963

Med. sestra     Vlasta Babić

Adresa:           Viškovo 15, 51216 Viškovo

e-mail:           jasminka.peric@email.t-com.hr

 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog:    Čimbora Ružica, dr.med.dent.

Telefon:          051/ 258 - 392

Adresa:           Viškovo 15, 51216 Viškovo

 

PATRONAŽA

Patronažna sestra:       Milica Lipovac

Adresa:                       Viškovo 15, 51216 Viškovo

 

Ordinacija opće medicine dr. Jelena Sironić Hreljanović (ugovorni subjekt HZZO-a)

Liječnik:          dr. Jelena Sironić Hreljanović

Adresa:           Viškovo 124 C, Viškovo (preko puta novog vrtića)

Mobitel:           099 / 56 45 711

Telefon:           051/ 504 - 297

Radno vrijeme: Ponedjeljak, četvrtak: 13.30 - 19.00

           Utorak, srijeda i petak: 7.30 - 13.00 

 

Privatna ordinacija opće medicine

Vlasnik:          dr. Komadina-Gačić Jadranka

Telefon:          051/ 615 - 067

Adresa:           Marinići 29а, 51216 Viškovo

e-mail:             ordinacijajkg@vip.hr

 

Ordinacija opće medicine dr. Alida Randić Gomizelj ( ugovorni subjekt HZZO-a)

Liječnik:          dr. Alida Randić Gomizelj

Medicinska sestra:      Aida Terzić

Adresa:            Gornji Sroki 15, Viškovo

Telefon:          051/ 503-769

Radno vrijeme: Ponedjeljak i srijeda poslijepodne

          Utorak i četvrtak prijepodne

Petak, parne datume poslijepodne, a neparne prijepodne

 

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Vlasnik:          Ilija Matić, dr.med.dent.

Adresa:           Trampov breg 23, 51216 Viškovo

Telefon:          051/ 682 - 451

e-mail:             ilijamatic@net.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Vlasnik:          Sanjin Kasalović

Adresa:           Furićevo 90, 51216 Viškovo

Telefon:          051/256-888

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Vlasnik:          Ozren Brusić, dr.med.dent.

Adresa:           Kulići 24, 51216 Viškovo

Telefon:          051/ 256 680

 

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE 

Vlasnik:         Marina Starčević -Perica

Adresa:           Marinići 5, 51216 Viškovo

Telefon:          051/682-343

e-mail:            info@mdent.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Vlasnik:           Ivica Starčević, dr.med.dent.

Adresa:           Turkovo 56

Telefon:           051/681-904

e-mail:             info@stomatolog-starcevic.hr

 

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Vlasnik:          Višnja Popović, dr.med.dent

Adresa:           Vozišće 5, zgrada VTC-a na prvom katu, Viškovo

Telefon:          051/258 - 681 ; 098/ 9701854

e-mail:            dr.visnja.popovic@gmail.com

 

ADENT ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA SUNKO GLAŽAR

Stomatolog:    Ana Sunko Glažar, dr.med.dent.

Adresa:          Viškovo 16, Viškovo

Telefon:          098 17 000 55

Telefon:          adent.ana@yahoo.com

 

Ustanova za zdravstvenu njegu Gordana Vuković

Vlasnik:          Gordana Vuković

Adresa:           Vozišće 1, 51216 Viškovo

Telefon:          051/ 257 850

 

Zdravstvena njega bolesnika - Ljubinka Sanković

Med. sestra:    Ljubinka Sanković, bacc.med.techn.

Adresa:           Mihovilići 12, 51 000 Rijeka

Telefon:          051/ 269 - 321

Mobitel:          091/ 269 3211

 

LJEKARNE

 

Privatna ljekarna Jasminka Pahor, mr.pharm.

Vlasnik:          Jasminka Pahor, mr. pharm.

Adresa:           Gornji Sroki 15, 51216 Viškovo

Telefon:           051/ 504 – 078

Fax:                051/ 504 – 361

e-mail:             jasminka.pahor@ri.t-com.hr

Ljekarna Viškovo

Vlasnik:           Iris Adžić Peraić

Adresa:           Viškovo 32

Telefon:          +385 51 257 388

Web:              www.ljekarnaviskovo.com

E-mail:            peraic.adzic.iris.ljekarna@ri.ht.hr 

Ljekarna Čabrijan

 Vlasnik:          Ankica Lončar- Čabrijan                                               

 Telefon:         051/639-399;  091/6340-911

 Adresa:          Marinići 49c

 email:             ljekarna.loncar-cabrijan@inet.hr

 

CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PEHLIN – MARINIĆI

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik:          dr. Pavić Sanja

Telefon:          051/ 682 - 071

Liječnik:          dr. Mirna Greblo

Telefon:          051/ 682 - 074

 

ORDINACIJA ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Liječnik:          dr. Pelčić Gordana

Telefon:          051/ 681 – 803

Liječnik:          dr. Lenac Gordana

Telefon:          051/ 682 - 076

 

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

Liječnik:          dr. Štefanić - Dukić Ksenija

Telefon:          051/ 682 - 093

 

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

Stomatolog:    dr. Zaher Zvonko

Telefon:          051/ 682 - 075    

Stomatolog:    dr. Milena Batinić

Telefon:          051/ 682 - 075

 

ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE 

Liječnik:          dr. Rajković

Telefon:          051/ 682 - 073

 

PATRONAŽA

Patronažna sestra:  Križanović Melita

 Telefon:         051/ 681 - 803

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo