Zdravstvena zaštita

Općina Viškovo ima Zdravstvenu stanicu Viškovo, privatnu ambulantu opće prakse i dvije ljekarne, dok je najbliža Opća bolnica u Rijeci. 

Strani posjetitelji nisu obvezni plaćati medicinske usluge ako zemlja njihovog porijekla ima potpisan Sporazum o zdravstvenim uslugama s Hrvatskom.

Osobama iz zemalja koje nisu potpisnice takvog sporazuma medicinske usluge naplatiti će se direktno, prema cjeniku.

Zdravstvena stanica Viškovo

ORDINACIJE OPĆE MEDICINE

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik

 Vesna Vidas, dr. med.

Med. Sestra

 Silva Kamber

Telefon

 +385 51 257 938

Adresa

 Viškovo 15, 51216 Viškovo

Radno vrijeme

 Parni datumi – Prijepodne

 Neparni datumi – Poslijepodne

 4. Subota u mjesecu - Prijepodne

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

Liječnik 

 Dr. Jasminka Perić

Med. Sestra

 Vlasta Babić

Telefon

 +385 51 257 963

Adresa

 Viškovo , 51216 Viškovo

E mail

  jasminka.peric@email.t-com.hr

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ (UGOVORNI SUBJEKT HZZO-A)

Liječnik

 Dr. Jelena Sironić Hreljanović

Telefon

 +385 51 504 297

Mobitel

 +385 99 564 5711

Adresa

 Viškovo 124C, 51216 Viškovo

Radno vrijeme

 Ponedjeljak, četvrtak: 13:30-19:00

 Utorak, srijeda, petak: 7:30-13:00

PRIVATNA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik

 Dr. Jadranka Gačić-Komadina

Telefon

 +385 51 615 067

Adresa

 Marinići 29A, 51216 Viškovo

E mail

 ordinacijajkg@vip.hr

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. ALIDA RANDIĆ GOMIZELJ (UGOVORNI SUBJEKT HZZO-a)

Liječnik

 Dr. Alida Randić Gomizelj

Med. Sestra

 Aida Terzić

Telefon

 +385 51 503 769

Adresa

 Gornji Sroki 15, 51216 Viškovo

Radno vrijeme

 Ponedjeljak, srijeda – Poslijepodne

 Utorak, četvrtak – Prijepodne

 Petak – PARNI DATUMI – Poslijepodne

 Petak – NEPARNI DATUMI – Prijepodne

 

 

DENTALNA MEDICINA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog

 Ružica Čimbora, dr.med.dent.

Telefon

 +385 51 258 392

Adresa

 Viškovo 15, 51216 Viškovo

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog  

 Ilija Matić, dr.med.dent.

Telefon 

 +385 51 682 451

Adresa

 Trampov breg 23, 51216 Viškovo

E mail

 ilijamatic@net.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog

 Sanjin Kasalović

Telefon

 +385 51 256 888

Adresa

 Furićevo 90, 51216 Viškovo

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog

 Ozren Brusić, dr.med.dent.

Telefon

 +385 51 256 680

Adresa

 Kulići 24, 51216 Viškovo

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog

 Marina Starčević – Perica

Telefon

 +385 51 682 343

Adresa

 Marinići 5, 51216 Viškovo

E mail

  info@mdent.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog

 Ivica Starčević, dr.med.dent.

Telefon

 +385 51 681 904

Adresa

 Turkovo 56

E mail

 info@stomatolog-starcevic.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Stomatolog

 Višnja Popović dr.med.dent.

Telefon

 +385 51 258 681

Mobitel

 +385 98 970 1854

Adresa

 Vozišće 5, 51216 Viškovo

 Zgrada VTC, prvi kat

E mail

 dr.visnja.popovic@gmail.com

ADENT ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA SUNKO GLAŽAR

Stomatolog

 Ana Sunko Glažar dr.med.dent

Telefon

 +385 98 170 0055

Adresa

 Viškovo 16, 51216 Viškovo

E mail

 adent.ana@yahoo.com

PATRONAŽA

Patronažna sestra

 Milica Lipovac

Adresa

 Viškovo 15, 51216 Viškovo

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU GORDANA VUKOVIĆ

Vlasnik

 Gordana Vuković

Telefon

 +385 51 257 850

Adresa

 Vozišće 1, 51216 Viškovo

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA LJUBINKA SANKOVIĆ

Med. Sestra

 Ljubinka Sanković bacc.med.techn.

Telefon

 +385 51 269 321

Mobitel

 +385 91 269 3211

Adresa

 Mihovilići 12, 51000 Rijeka

 

LJEKARNE

PRIVATNA LJEKARNA JASMINKA PAHOR, MR.PHARM.

Vlasnik

 Jasminka Pahor mr.pharm,

Telefon

 +385 51 504 078

Fax

 +385 51 504 361

Adresa

 Gornji Sroki 15. 51216 Viškovo

E mail

 jasminka.pahor@ri.t-com.hr

LJEKARNA VIŠKOVO

Vlasnik

 Iris Adžić Peraić

Telefon

 +385 51 257 388

Adresa

 Viškovo 32, 51216 Viškovo

E mail

 peraic.adzic.iris.ljekarna@ri.ht.hr

Web

  www.ljekarnaviskovo.com

LJEKARNA ČABRIJAN

Vlasnik

 Ankica Lončar Čabrijan

Telefon

 +385 51 639 399

Mobitel

 +385 91 634 0911

Adresa

 Marinići 49C, 51216 Viškovo

E mail

 ljekarna.loncar-cabrijan@inet.hr

 

CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PEHLIN - MARINIĆI

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik

 Dr. Sanja Pavić

Telefon

 +385 51 682 071

Liječnik

 Dr. Mirna Greblo

Telefon

 +385 51 682 074

ORDINACIJA ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Liječnik 

 Dr. Gordana Pelčić

Telefon  

 +385 51 681 803

Liječnik

 Dr. Gordana Lenac

Telefon

 +385 51 682 076

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

Liječnik

 Dr. Ksenija Štefanić – Dukić

Telefon

 +385 51 682 093

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

Stomatolog

 Dr. Zvonko Zaher

Telefon

 +385 51 682 075

Stomatolog

 Dr. Milena Batinić

Telefon

 +385 51 682 075

ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE

Liječnik

 Dr. Rajković

Telefon

 +385 51 682 073

PATRONAŽA

Patronažna sestra

 Melita Križanović

Telefon

 +385 51 681 803

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo