Natječaj za izbor fotografije karakterističnog motiva Općine Viškovo

24.
OŽ.

Javnim natječajem žele se privući svi fotografi koji su bilježili svoja iskustva i zapažanja na području Općine Viškovo. Tema je slobodna.

Nakon završetka natječaja najbolje fotografije će odabirom komisije Turističke zajednice Općine Viškovo, biti nagrađene na manifestaciji „Majevica“ novčanim nagradama u iznosu:

1. mjesto - 1000,00 kn

2. mjesto - 800,00 kn

3. mjesto - 500,00 kn

 

Uvjeti natječaja:

  • svaki autor može sudjelovati najviše sa 5 fotografije;
  • format datoteke JPG;
  • minimalna rezolucija 300 dpi;
  • minimalna duljina veće dimenzije cca. 3000 pixela;
  • naziv datoteke fotografije treba sadržavati (ŠIFRA i naziv fotografije)

 

Fotografije se šalju na CD-u i izrađene u formatu 20x30 cm, a podaci o autoru dostavljaju se u posebnoj zatvorenoj koverti s istaknutom šifrom, a sadržavaju sljedeće informacije:

  • ime i prezime autora, adresa, telefon, popis fotografija (npr. šifra i naziv fotografije-1.jpg)

Fotografije koje ne zadovoljavaju sve propozicije Natječaja i čije prijave ne sadrže sve potrebne informacije neće biti uvrštene u selekciju radova.

Organizator zadržava pravo izmjene uvjeta natječaja i predviđenog programa. Slanjem prijava na natječaj autori pristaju na sve navedene uvjete kao i na korištenje poslanog materijala isključivo u svrhu promocije događaja/izložbe i autora u javnosti i medijima te ostalim područjima promocije za potrebe TZ Općine Viškovo, te se odriču prava na autorsku naknadu, ali će prilikom korištenja djela biti naznačeno osobno ime autora. Fotografije se ne vraćaju.

 

Radove možete slati na adresu: Turistička zajednica Općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viškovo.

Najbolje fotografije bit će izrađene i predstavljene na izložbi u sklopu manifestacija po izboru organizatora.

 

Natječaj završava 20. 04. 2017. godine.

 

Natječaj je objavljen u Glasniku Općine Viškovo, web i Facebook stranicama Turističke zajednice općine Viškovo.

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo